Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

Profesor Jacek Otlewski

Profesor Jacek Otlewski uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Wrocławskim w 1983 roku. Odbył staże podoktorskie na Wydziale Chemii Purdue University (USA) i w Instytucie Maxa Plancka dedykowanym biochemii w Monachium. Od 1994 roku jest profesorem tytularnym i kierownikiem Zakładu Inżynierii Białka na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 2006-2012 był twórcą i dziekanem Wydziału Biotechnologii tego uniwersytetu.

Profesor Otlewski jest biochemikiem, biofizykiem i biologiem molekularnym, specjalistą w zakresie badań nad strukturą i funkcją białek. Od 20 lat rozwija technologię bibliotek fagowych  (phage display) w zastosowaniu do przeciwciał i innych zrębów białkowych. Jego obecne zainteresowania badawcze związane są z terapią celowaną i rozwijaniem koniugatów białek terapeutycznych i cytostatyków w zastosowaniu do leczenia chorób nowotworowych. Jest promotorem 38 doktoratów, autorem ponad 150 publikacji i kilku patentów. Za osiągnięcia naukowe otrzymał liczne stypendia, w tym Humboldta i Howard Hughes Medical Institute. Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk, European Molecular Biology Organization i Academia Europaea.