Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

dr hab. Radosław Zagożdżon

Radosław Zagożdżon ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny) , uzyskał stopień doktora nauk medycznych w Instytucie Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Odbył również staż podoktorski, a następnie uzyskał pozycję instruktora (odpowiednik adiunkta) w Beth Israel Deaconess Medical Center, szpitalu klinicznym Harvard Medical School w Bostonie, USA. Pracował również jako wykładowca i badacz w University College Dublin w Irlandii.

Tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych uzyskał w roku 2016, a od początku roku 2017 pełni funkcję kierownika Zakładu Immunologii Klinicznej Instytutu Transplantologii WUM. Pracuje również od 2016 jako lekarz w Klinice Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus oraz od 2015 jest konsultantem naukowym w Zakładzie Bioinformatyki Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN.

Doktor Zagożdżon posiada wieloletnie doświadczenie medyczne i naukowe, w tym również w prowadzeniu badań na zwierzętach z zakresu wpływu nowych cząsteczek na układ immunologiczny oraz na nowotwory. Jako konsultant dla Pure Biologics S.A. dr Radosław Zagożdżon wspomaga zespół w zakresie modeli in vitro nowotworów oraz planowania i analizy badań immunoonkologicznych z użyciem zwierząt w przedklinicznej fazie rozwoju projektów.