Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

dr hab. Ewa Brzozowska

Dr hab. Ewa Brzozowska jest naukowcem z piętnastoletnim stażem. Tytuł magistra Biotechnologii uzyskała w 2002 roku na Uniwersytecie Wrocławskim, w 2009 roku stopień dr nauk biologicznych, a w 2019 roku stopień dr hab. nadanego w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN (IITD, PAN) we Wrocławiu. W latach 2012-2013 pełniła staż jako asystent rzecznika patentowego w kancelarii rzeczników patentowych WTS Witek, Śnieżko i Partnerzy, a w latach 2010- 2014 była brokerem technologii we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ (obecny Port). W 2012 roku ukończyła studia podyplomowe z zarządzania i komercjalizacji wyników badań naukowych na Politechnice Wrocławskiej. Od wielu lat współpracuje z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, między innymi z Wydziałem Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniką Warszawską, Instytutem Chemii Fizycznej PAN w Warszawie oraz Photonics Research Center w Kanadzie. Za swoje najważniejsze dotychczasowe osiągnięcia naukowe uznaje udział w badaniach nad opracowaniem innowacyjnego testu diagnostycznego zakażeń S. agalactiae u kobiet w ciąży opartego na wyselekcjonowanych epitopach białek immunoreaktywnch (test został nagrodzony złotym medalem na 29 Międzynarodowych Targach Innowacji INPEX w Pittsburghu USA w 2014 roku). Udział w badaniach nad opracowaniem wysoce-czułych biosensorów światłowodowych służących do detekcji skażeń bakteriologicznych, a także odkrycie i scharakteryzowanie nowej grupy bakteriofagowych hydrolaz polisacharydów. Ewa była kierownikiem i/lub wykonawcą w kilkunastu projektach naukowych.  Jest współautorem  37 publikacji naukowych oraz 6 patentów, a także kilkudziesięciu doniesień naukowych prezentowanych na konferencjach naukowych. Ponadto, jej naukowa aktywność obejmuje badania nad naturalnie indukowaną odpowiedzią immunologiczną człowieka na antygeny bakteriofagowe, badania roli bakterii probiotycznych w chorobach alergicznych oraz badania wpływu mikrobiomu człowieka w kontekście chorób neurodegeneracyjnych. Jej zainteresowania naukowe skupiają się obecnie na badaniach strukturalnych (krystalograficznych) białek bakteriofagowch oraz na opracowaniu nowych białkowych leków przeciwnowotworowych opartych o przeciwciała.

W Pure Biologics pełni rolę naukowego kierownika projektu PB003 PureActivator.