Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

dr David Donkor

Dr David Donkor uzyskał tytuł doktora w dziedzinie chemii / nanotechnologii na Uniwersytecie Waterloo w Kanadzie, a wcześniej tytuł magistra w dziedzinie biochemii.  Przed dołączeniem do grupy Aptamerów w Pure Biologics w 2018 r. był stypendystą Canadian Blood Services (CBS) na Uniwersytecie McMaster, gdzie jego praca polegała na wyborze aptamerów jako cząsteczek hamujących i jako czynników służących do odróżniania żywych czerwonych krwinek od komórek eryptotycznych.

Dr Donkor posiada doświadczenie w badaniach nad oddziaływaniem z błoną białkową, opracowywaniem nanocząsteczek do celowanego dostarczania leków, selekcji i charakteryzacji aptamerów. Jest autorem kilku artykułów naukowych, a także współtwórcą aptameru DNA do wewnętrznego czynnika krzepnięcia białka XIa (FXIa): zgłoszenie patentowe.

Gdy nie angażuje się w działalność naukową, lubi spędzać czas na siłowni. Jest zdecydowanym zwolennikiem równowagi w życiu – dbając nie tylko o umysł, ale również o zdrowe i silne ciało.