Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

Dofinansowanie na projekt AptaMG dla Pure Biologics!

Spółka Pure Biologics S.A. otrzymała pozytywną decyzję NCBR w sprawie
dofinansowania kolejnego projektu rozwoju terapeutycznego wyrobu
medycznego.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło wyniki konkursu Szybka
Ścieżka 4/1.1.1/2018. Wśród 76 projektów rekomendowanych do dofinansowania
znalazł się projekt Pure Biologics S.A. pt. „Rozwój pierwszego w klasie
terapeutycznego wyrobu medycznego do stosowania w leczeniu przełomu
miastenicznego u pacjentów cierpiących na miastenię rzekomoporaźną”, który będzie
realizowany w spółce pod nazwą AptaMG z identyfikatorem PB005.

Całkowita wartość projektu wynosi 16 389 750,00 zł, a kwota dofinansowania z
funduszy unijnych 10 775 212,50 zł. Budżet projektu może ulec zmianie podczas
negocjacji z NCBR.

Celem projektu AptaMG (PB005) jest opracowanie nowego terapeutycznego wyrobu
medycznego wykorzystującego technologię aptamerową. Produkt, w postaci filtra
zawierającego modyfikowane cząsteczki DNA wykazujące wysokie powinowactwo do
patogennego czynnika znajdującego się we krwi pacjentów, będzie wykorzystany w
terapii przełomu miastenicznego. Przełom miasteniczny to stan nagłego pogorszenia
objawów miastenii rzekomoporaźnej, charakteryzujący się niewydolnością
oddechową stanowiącą zagrożenie życia. Użycie biomolekularnego filtra
zawierającego aptamery podczas zabiegu ukierunkowanej aferezy – ulepszonej
wersji znanej i stosowanej procedury medycznej, pozwoli na szybkie uzyskanie
pozytywnego efektu terapeutycznego i znacząco poprawi rokowanie pacjentów. Do
opracowania aptamerów zostanie wykorzystana platforma selekcji modyfikowanych
cząsteczek PureApta, wdrożona przez Pure Biologics S.A. do użytku w marcu br.
Projekt realizowany będzie w latach 2019-2023 i obejmuje szereg etapów łącznie z
wytworzeniem prototypu filtra, jego optymalizacji i przeprowadzeniem testów jego
bezpieczeństwa w badaniach przedklinicznych oraz w badaniu klinicznym wyrobu
medycznego.