Analizy MS, ekspresja, oczyszczanie, produkcja i otrzymywanie białek
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

Białka rekombinowane

Badania kontraktowe prowadzone przez Pure Biologics zawarte są w kompleksowej platformie PureCRO – jest to pakiet usług oferujących szeroko zakrojone i wydajne podejście do produkcji, oczyszczania i dokładnej analizy białek rekombinowanych, w tym cząsteczek aktywnych takich jak przeciwciała lub białka terapeutyczne, jak i antygeny stosowane jako cele molekularne w usługach PureSelect2 i PureApta.

 

Oferowana skala i jakość jest odpowiednia nawet do badań przedklinicznych na zwierzętach.

 

PureCRO obejmuje również usługę generowania cząsteczek aktywnych (potencjalnych leków lub narzędzi diagnostycznych) dzięki wykorzystaniu platform PureSelect2, PureApta, i zwiększeniu ich przepustowości w technologii PureHTS.

 

 

 

 

 

PurePerformance – w ramach tej usługi ma miejsce proces produkcji i oczyszczania białek. Spółka dostarcza kompletną usługę wytworzenia białka z danego genu – począwszy od optymalizacji sekwencji i konstrukcji wektorowej, poprzez produkcję biomasy (przy użyciu bakteryjnych, drożdżowych, owadzich lub ssaczych platform ekspresyjnych), aż po dostarczanie czystych produktów białkowych (skala produkcji nawet do wymagań badań przedklinicznych: do 10 g, czystość >98%, stężenie do 10 mg/ml, poziom endotoksyn w dopuszczalnej normie);

 

PureFold – usługa mająca zastosowanie w przypadkach, gdy produkowane białko jest w postaci nierozpuszczalnej jako ciałka inkluzyjne, pozbawione swojej naturalnej struktury i pożądanej aktywności biologicznej. Spółka posiada bogatą wiedzę na temat fałdowania białek i udokumentowane doświadczenie w skutecznym wytwarzaniu białek o natywnej aktywności biologicznej. Dodatkowo Pure Biologics oferuje własną wysokowydajną platformę przesiewową wykorzystującą autorskie rozwiązania do wyboru warunków skutecznego fałdowania białek z ciałek inkluzyjnych w celu uzyskania biologicznie aktywnych makrocząsteczek;

 

PureAnalytics – w ramach tej usługi Spółka oferuje szeroki zakres bioanalitycznych metod charakteryzowania białek, w tym pomiary spektrometrii mas i proteomiczne (MS i MS / MS), analizę agregacji poprzez pomiar dynamicznego rozproszenia światła (DLS). Ponadto, Pure Biologics prowadzi badania strukturalne za pomocą analizy dichroizmu kołowego, sączenia molekularnego (SEC), termodynamicznej oceny stabilności (CD, fluorescencji i kalorymetrii DSC), powierzchniowego rezonansu plazmonowego (SPR) i testu ELISA. Tak szeroki wachlarz technik analitycznych pozwala zaoferować klientom wyspecjalizowane usługi w zakresie badań biochemicznej i biofizycznej charakterystyki białek;

 

PureAssays – w celu zapewnienia wiarygodnej analizy kinetycznej i biofizycznej Spółka oferuje kompleksową usługę opracowywania testów z wykorzystaniem szeregu technik badających oddziaływania białko-białko i białko-ligand (ka, kd, KD, Ki, n, Bmax, dH, dS) z wykorzystaniem takich technik jak plazmonowy rezonans SPR, kalorymetria ITC, spektroskopia UV, pomiar intensywności fluorescencji, pomiar polaryzacji fluorescencji czy immunoprecypitacja