Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Pure Biologics S.A.

Data pierwszego dnia notowania: 01.08.2019 r.