Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

BIEŻĄCE

2019

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 25/2019 Z DNIA 04.07.2019 16:13:44   Podstawa prawna: Informacja o utworzeniu Programu Motywacyjnego przez Akcjonariuszy Założycieli Kancelaria: Publiczna   Treść raportu: Zarząd Pure Biologics S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ […]

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 24/2019 Z DNIA 09.10.2019 16:11:58   Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Kancelaria: Publiczna   Treść raportu: Zarząd Pure Biologics S.A. („Spółka”, […]

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 23/2019 Z DNIA 20.09.2019 13:43:15   Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Kancelaria: Publiczna   Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego […]

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 22/2019 Z DNIA 12.09.2019 14:35:50   Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Kancelaria: Publiczna   Treść raportu: Zarząd Pure Biologics S.A. _Spółka, […]

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 13/2019 Z DNIA 05.09.2019 15:29:44   Treść raportu: Zarząd Pure Biologics S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 4 września 2019 r. swoją rezygnację z pełnienia […]

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 21/2019 Z DNIA 20.08.2019 08:20:20   Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Kancelaria: Publiczna   Treść raportu: Zarząd Pure Biologics S.A. Spółka, […]

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 20/2019 Z DNIA 16.08.2019 16:12:55   Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Kancelaria: Publiczna   Treść raportu: Zarząd Pure Biologics S.A. _Spółka, […]

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 19/2019 Z DNIA 04.07.2019 16:27:36   Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Kancelaria: Publiczna   […]

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 18/2019 Z DNIA 28.06.2019 15:07:04   Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Kancelaria: Publiczna   Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr […]

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 17/2019 Z DNIA 18.06.2019 16:17:31   Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Kancelaria: Publiczna   […]

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 11/2019 Z DNIA 12.06.2019 10:08:14   Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane […]

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 16/2019 Z DNIA 04.06.2019 12:14:49   Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Kancelaria: Publiczna   Treść raportu: Zarząd Pure Biologics S.A. _Emitent, Spółka_ […]

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 15/2019 Z DNIA 31.05.2019 18:28:39   Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Kancelaria: Publiczna   Treść raportu: Zarząd Pure Biologics S.A. _Spółka, […]

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 14/2019 Z DNIA 31.05.2019 10:22:31   Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Kancelaria: Publiczna   […]

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 13/2019 Z DNIA 24.05.2019 15:31:44   Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Kancelaria: Publiczna   Treść raportu: Zarząd Pure Biologics S.A. _Emitent_ informuje […]

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 12/2019 Z DNIA 23.05.2019   Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Kancelaria: Publiczna   Treść […]

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 11/2019 Z DNIA 22.05.2019   Podstawa prawna: Art. 70 ust. 1 ustawy o ofercie – znaczne pakiety Kancelaria: Publiczna   Treść raportu: Zarząd Pure Biologics S.A. […]

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 10/2019 Z DNIA 20.05.2019 15:04:13   Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 pkt. 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu […]

Raport ESPI 10/2019 z 2019-05-14 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 10 2019 Data sporządzenia: 2019-05-14 Skrócona nazwa emitenta PURE BIOLOGICS S.A. Temat: Wykaz Akcjonariuszy Pure Biologics S.A. posiadających co […]

Raport kwartalny EBI 9/2019 Z DNIA 14-05-2019 19:14:09     Zarząd Pure Biologics S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w […]

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 7/2019 Z DNIA 07-05-2019 10:52:28     Zarząd Pure Biologics S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 07 maja 2019 r. swoją rezygnację z pełnienia funkcji […]

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 6/2019 Z DNIA 24.04.2019 09:37:42     W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu nr 2 z […]

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 5/2019 Z DNIA 24.04.2019 09:17:21     W nawiązaniu do raportu nr ESPI nr 7/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. oraz raportu EBI nr 3/2019 […]

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 9/2019 Z DNIA 19.04.2019 16:29:00   Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Kancelaria: Publiczna     W nawiązaniu do raportu nr 4/2019 […]

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 4/2019 Z DNIA 15.04.2019 14:49   Zarząd Pure Biologics Spółka Akcyjna (Emitent) zwołuje na dzień 14 maja 2019 roku na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki tj. […]

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 8/2019 Z DNIA 15.04.2019 14:40   Podstawa prawna: Inne uregulowania Kancelaria: Publiczna   Zarząd Pure Biologics Spółka Akcyjna (Emitent) zwołuje na dzień 14 maja 2019 roku […]

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 3/2019 Z DNIA 09.04.2019 15:57   W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 7/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. Zarząd Pure Biologics S.A. (Spółka, Emitent) […]

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 7/2019 Z DNIA 08.04.2019 21:12   Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Kancelaria: publiczna   W nawiązaniu do raportu nr 4/2019 z […]

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 6/2019 Z DNIA 27.03.2019 9:55   Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Kancelaria: publiczna   W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2019 […]

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 5/2019 Z DNIA 20.03.2019 14:33   Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Kancelaria: publiczna   Zarząd Pure Biologics S.A. (Emitent, Spółka)  informuje, […]

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 4/2019 Z DNIA 14.03.2019 10:22   Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Kancelaria: publiczna   W nawiązaniu do raportu nr 3/2019 z […]

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 3/2019 Z DNIA 06.03.2019 12:35   Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Kancelaria: publiczna   Zarząd Pure Biologics S.A. (Spółka, Emitent) informuje, […]

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 2/2019 Z DNIA 01.03.2019 10:51   Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Kancelaria: publiczna   Zarząd Pure Biologics S.A. (Spółka, Emitent) informuje, […]

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 1/2019 Z DNIA 31.01.2019 17:35   Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Kancelaria: publiczna   Zarząd Pure Biologics S.A. (Spółka, Emitent) informuje, […]

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 1/2019 Z DNIA 28.01.2019 10:33   Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 r.   Pure Biologics S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje informację dotyczącą terminów publikacji raportów okresowych […]

2018

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 2/2018 Z DNIA 21.12.2018 16:22   Informacja na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego   Zarząd Pure Biologics S.A. (Spółka, Emitent) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu […]

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 1/2018 Z DNIA 30.11.2018 13:40   Podstawa prawna: Inne uregulowania Kancelaria: Publiczna   Zarząd Pure Biologics S.A. (Spółka), działając na podstawie § 11 pkt 1 Regulaminu korzystania […]

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 1/2018 Z DNIA 30.11.2018 13:45   Uzyskanie dostępu do systemu EBI   Zarząd Pure Biologics S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 30 listopada 2018 roku Giełda […]