Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

Kalendarium Inwestora

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Data: 18.12.2019

Raport kwartalny za III kwartał 2019

Data publikacji: 14.11.2019

Początek okresu zamkniętego 15.10.2019

Raport kwartalny za II kwartał 2019

Data publikacji: 13.08.2019

Początek okresu zamkniętego 14.07.2019

Data pierwszego dnia notowania: 01.08.2019 r.

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Pure Biologics S.A.

Raport kwartalny za I kwartał 2019

Data publikacji: 14.05.2019

Początek okresu zamkniętego 14.04.2019

Raport roczny za 2018

Data publikacji: 20.03.2019

Początek okresu zamkniętego 18.02.2019