Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

dr Przemysław Jurek

Przemysław Jurek dołączył do Pure Biologics w roku 2014 i od tego czasu pełni w spółce rolę wiodącego naukowca oraz menadżera projektów. Jest autorem kilku publikacji naukowych, dwóch zgłoszeń patentowych, kilku dofinansowanych projektów, oraz jest też pomysłodawcą platformy selekcji chemicznie modyfikowanych aptamerów – PureApta. Dziś Przemysław jest kluczowym pracownikiem Pure Biologics, odpowiadającym za koncepcję, koordynację i zarządzanie projektami B+R (wciąż będąc równocześnie aktywnym naukowcem), ma również istotny udział w zarządzaniu i rozwoju spółki.

Przemysław ukończył biotechnologię na Uniwersytecie Wrocławskim w roku 2013, odbywał również staż w jednostce iNano na Uniwersytecie w Aarhus (Dania), w grupie profesora Kurta Gothelfa. Jego główną specjalizacją jest biotechnologia i biochemia skupiona wokół aptamerów, analizy oddziaływań międzycząsteczkowych i wczesnego rozwoju nowych leków. Przemysław jest również absolwentem podyplomowych studiów Farmacji Przemysłowej na Uniwersytecie Jagiellońskim, a aktualnie jest słuchaczem kursu Executive MBA oraz kończy przygotowania do obrony stopnia naukowego doktora – badania będące podstawą dysertacji doktorskiej są ściśle związane z budowaniem własności intelektualnej Pure Biologics i były w pełni sfinansowane przez spółkę.