Zapoznaj się z naszymi projektami unijnymi - prezentacja fagowa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

Projekty unijne

 

 

PB001 MULTIBODY

Numer projektu: POIR.01.01.01-00-0947-17-00

Tytuł: Rozwój leku opartego o bispecyficzne przeciwciało do immunoterapii przeciwnowotworowej

Słowa kluczowe: immunoonkologia, przeciwciało bispecyficzne, immunoterapia

Program: Projekt  realizowany jest w ramach Działania 1.1- „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 – „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wartość projektu: 32 037 380,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 23 988 056,00 PLN

czytaj więcej: MultiBody

 

 

 

PB002 APTAPHERESIS

Numer projektu: POIR.01.01.01-00-1353/17

Tytuł: Rozwój pierwszego w klasie terapeutycznego wyrobu medycznego do stosowania w leczeniu autoimmunologicznej choroby neurodegeneracyjnej

Słowa kluczowe: afereza, aptamery, zespół Devica

Program: Projekt  realizowany jest w ramach Działania 1.1- „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 – „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wartość projektu: 14 677 044,19  PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 10 831 781,41 PLN

czytaj więcej: AptaPheresis

 

 

PB003 PUREACTIVATOR

Numer projektu: POIR.01.02.00-00-0086/18

Tytuł: Opracowanie terapii na bazie immunoligandów rekrutujących układ immunologiczny do walki z nowotworem

Słowa kluczowe: immunoonkologia, przeciwciało, immunoligand, immunoterapia

Program: Projekt  realizowany jest w ramach Działania 1.1- „Sektorowe projekty B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wartość projektu: 39 905 405,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 30 130 439,00 PLN

czytaj więcej: PB003 PureActivator

 

 

 

 

 

PURESELECT2

Numer projektu: POIR.01.01.01-00-0749/16

Tytuł: Usługowa platforma technologiczna do poszukiwania fragmentów przeciwciał o potencjale terapeutycznym i diagnostycznym

Słowa kluczowe: prezentacja fagowa, przeciwciało, rozwój leku, diagnostyka, platforma technologiczna

Program: Projekt realizowany jest w ramach Działania 1.1- „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 – „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wartość projektu: 4 252 710 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 258 111 PLN

czytaj więcej: PureSelect2

 

 

PUREAPTA

Numer projektu: POIR.01.01.01-00-0474/16-00

Tytuł: Innowacyjna modularna platforma usługowa PureApta do selekcji modyfikowanych aptamerów o zastosowaniu diagnostycznym i terapeutycznym 

Słowa kluczowe: aptamery, selex, diagnostyka, platforma technologiczna

Program: Projekt realizowany jest w ramach Działania 1.1- „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 – „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wartość projektu: 2 327 629,50 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 807 003,90 PLN

czytaj więcej: PureApta

 

 

APIFAG

Numer projektu: POIR.04.01.04-00-0126/16

Tytuł: Opracowanie i wdrożenie preparatu bakteriofagowego wykorzystywanego w leczeniu oraz profilaktyce zgnilców czerwiu pszczoły miodnej

Słowa kluczowe: pszczoły, bakteriofagi, zgnilec, choroby pszczół, masowe ginięcie pszczół, pszczelarstwo, preparat leczniczy

Program: Dokumentacja Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” POIR

Wartość projektu: 1 305 930,60 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 044 744 PLN

czytaj więcej: ApiFag

 

 

 

MARA

Numer projektu: 686647

Tytuł: Molecular Analytical Robotics Assays

Słowa kluczowe: choroby zakaźne, diagnostyka, DNA origami, aptamery, sztuczne enzymy, maszyny molekularne

Program: Projekt realizowany w międzynarodowym konsorcjum w ramach programu FET Open 2014-2015, Research and Innovation Action, Horyzont 2020, finansowanego ze środków Komisji Europejskiej. 

Wartość projektu: 2 364 360,00 PLN (całe konsorcjum: 16 577 388,67 PLN)

Wkład Funduszy Europejskich: 2 364 360,00 PLN (całe konsorcjum: 16 577 388,67 PLN)

czytaj więcej: MARA

 

 

 

MAGBBRIS

Numer projektu: n/d

Tytuł: New MAGnetic Biomaterials for Brain Repair and Imaging after Stroke

Słowa kluczowe: udar mózgu, biomateriały, nanotechnologia, nanokapsułki, pole magnetyczne, obrazowanie in vivo, sekretom komórkowy

Program: Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu EuroNanoMed III

Wartość projektu: 1 148 864,50 PLN (całe konsorcjum: 6 430 953,54 PLN)

Wkład Funduszy Europejskich: 804 205,15 PLN (całe konsorcjum: 4 225 283,50 PLN)

czytaj więcej: MAGBBRIS