PB003 PureActivator - Purebiologics
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

PB003 PureActivator

Rozwój nowotworu kształtowany jest przez układ immunologiczny, a najgroźniejsze nowotwory potrafią unikać obronnej odpowiedzi organizmu poprzez stosowanie różnych mechanizmów obronnych, w tym supresji lokalnej odpowiedzi limfocytów T czy indukcji tolerancji immunologicznej. Jedną z cech charakterystycznych dla mikrośrodowiska nowotworu jest zaburzenie równowagi pomiędzy dwiema populacjami limfocytów T regulatorowych i efektorowych. Zmiana stanu równowagi pomiędzy cytotoksycznością i supresją poprzez dostrojenie odpowiedzi limfocytów T ma zatem ogromny potencjał jako strategia terapii antynowotworowych. Jednym z podstawowych założeń niniejszego projektu jest więc zatem kontrola stosunku kom. Treg do cytotoksycznych limfocytów T poprzez modulację aktywności komórek regulatorowych.

 

Naturalna cytotoksyczność i reaktywność wobec szerokiej gamy celów molekularnych sprawia, że również komórki NK są szczególnie atrakcyjnym celem interwencji terapeutycznej. Badania wskazują, że komórki te są często hipoaktywne lub dysfunkcyjne u pacjentów z nowotworami złośliwymi, co umożliwia ucieczkę kom. nowotworowych przed układem odpornościowym i w konsekwencji progresję choroby. Drugi aspekt PureActivator (PB003) zakłada zatem terapię antynowotworową właśnie poprzez aktywne angażowanie komórek NK w miejscu guza.

 

 

W ramach projektu PureActivator (PB003) planujemy opracowanie terapii wzmacniającej pracę układu odpornościowego pacjentów oraz nakierowującej go na zwalczanie komórek nowotworowych w sposób minimalizujący atakowanie otaczających zdrowych tkanek. Rozwiniemy bimodalne białko fuzyjne oparte o przeciwciało potencjale do równoczesnego rekrutowania/aktywacji komórek NK do mikrośrodowiska guza oraz stymulacji układu odpornościowego poprzez modulację liczby i aktywności wybranych populacji komórek układu odpornościowego.

 

Opracowane bimodalne białko fuzyjne o zakładanej aktywności będzie następnie testowane w rozwoju przedklinicznym i klinicznym, do I fazy badań klinicznych włącznie.