UroScreen - Diagnostyka nowotworów - dowiedz więcej - Purebiologics
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

Uro Screen

 

Celem projektu jest opracowanie nowego w skali światowej narzędzia do diagnostyki raka pęcherza moczowego z wykorzystaniem nowatorskiego podejścia. Biorąc pod uwagę, iż prewalencja tego nowotworu rośnie w bardzo szybkim tempie, staje się on powoli wyzwaniem dla systemów opieki zdrowotnej w krajach rozwiniętych. O skali problemu świadczy fakt, iż w Polsce u mężczyzn stał się on 5. pod względem częstości zachorowania i ilości zgonów, a wskaźniki te systematycznie się pogarszają.

 

Sytuacja jest jeszcze bardziej alarmująca w innych krajach Europy. Jednocześnie, jest to najdroższy w leczeniu nowotwór lity ze wszystkich i w niedługiej przyszłości stanie się poważnym problemem ekonomicznym dla systemów opieki zdrowotnej. Co więcej, w porównaniu z innymi częstymi nowotworami (np. rakiem stercza, płuca, gruczołu sutkowego) relatywnie niskie nakłady są inwestowane w prace B+R szczególnie nad metodami wczesnego wykrywania tego nowotworu, zarówno zmiany pierwotnej, jak i wznowy po leczeniu.

 

Wczesne wykrycie daje u znacznego odsetka chorych możliwość całkowitego wyleczenia. Wyprzedzając narastające negatywne skutki społeczne, pilną potrzebą jest opracowanie szybkiego, nieinwazyjnego testu przesiewowego pozwalającego na wczesne wykrycie raka pęcherza moczowego (RPM).