Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

nasz zespół

Pure Biologics tworzą niezwykle zdolni i energiczni ludzie, którzy z pasją realizują każdy nowy projekt. Nasi pracownicy tworzą zespół badawczo-rozwojowy o szerokich kompetencjach i bogatym doświadczeniu zdobytym w polskich jak i zagranicznych jednostkach.

 

Wśród ponad 60 zatrudnionych w Spółce osób 30% posiada stopień naukowy doktora. Trzon naukowy i zarządczy to osoby będące akcjonariuszami Spółki, a grono będące pomysłodawcami i biorące aktywny udział w realizowanych projektach stanowi o stabilności zespołu i jego pełnym zaangażowaniu w osiąganie założonych celów.

 

Wykwalifikowana kadra, wieloletnie doświadczenie i nastawienie na efektywną współpracę pozwalają zarówno osiągać kolejne kamienie milowe projektów B+R jak i realizować zlecenia kontraktowe.

 

 

zarząd

dr Filip Jeleń, MBA

Założyciel i główny akcjonariusz spółki. Przez 15 lat naukowiec w Zakładzie Inżynierii Białka UWr. oraz Instytucie Medycyny Molekularnej, USA w grupie laureata nagrody Nobla. Kierownik projektów dofinansowanych ze środków publicznych o łącznej wartości ponad 120 mln zł. Odpowiedzialny za koordynację pracy zespołów oraz pozyskiwanie zleceń kontraktowych.

Rada nadzorcza

Andrzej Trznadel

Ekspert w dziedzinie transakcji kapitałowych, prawa handlowego, przekształceń przedsiębiorstw, finansów
i bankowości oraz zarządzania. Wieloletni menedżer Dolnośląskiego Domu Maklerskiego, zarządzał publicznymi funduszami private equity, prowadził przekształcenia, projekty emisyjne oraz upublicznienia spółek technologicznych notowanych w ASO i na GPW.

prof. Jacek Otlewski

(w przygotowaniu)

Rada naukowa

Kluczowy Personel

dr Kinga Świtała-Jeleń, MBA

Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów badawczych, przede wszystkim z zakresu biologii, genetyki i badań przeciwnowotworowych w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, oraz IMM, USA. Kwalifikacje menedżerskie: polsko-amerykańskie studia MBA i akredytowany certyfikat zarządzania projektami PRINCE2

dr Sameer Deshmukh

(w przygotowaniu)

Marta Matusiewicz

Absolwentka Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, a w Pure Biologics liderka grupy realizującej projekty w obszaru rozwoju przeciwciał. Pomysłodawczyni i autorka projektu PureBody, twórczyni platformy PureSelect2.

Przemysław Jurek

Absolwent Wydziału Biotechnologii UWr oraz farmacji przemysłowej UJ, pracownik spółki Pure Biologics od roku 2014. Pomysłodawca i twórca technologii PureApta, autor publikacji naukowych oraz dofinansowanych projektów B+R, oraz lider grupy aptamerowej w spółce.

dr Robert Kołodziejczyk

Ponad 17-letnie doświadczenie w prowadzeniu prac B+R zdobywał w Zakładzie Biochemii, PWr, w Instytucie Medycyny Laboratoryjnej w Lund University, Szwecja i School of Biomedical Sciences w Leeds, UK. Ma bogaty dorobek naukowy i jest laureatem licznych nagród ministerialnych. W Pure Biologics S.A. pełni funkcję Kierownika Laboratorium.

Maciej Mazurek, MBA

Posiada 13-letnie doświadczenie w realizacji projektów badawczych i badawczo-rozwojowych w Center for Biotechnology and Genomic Medicine, Medical College of Georgia, USA, następnie w Departamencie Komórki i Biologii Molekularnej w Imperial College, Londyn oraz Zakładzie Inżynierii Białka UWr. Autor kilku publikacji naukowych w prestiżowych czasopismach oraz współautor trzech zgłoszeń patentowych.

dr Piotr Jakimowicz

Piotr Jakimowicz posiada niemal 20 letnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych. W latach 2001-2005 odbył staż podoktorski w Molecular Microbiology Department w John Innes Centre, Norwich w Anglii, pracował także w latach 2005-2008 w Zakładzie Mikrobiologii Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu. Dr Jakimowicz jest współautorem pięciu patentów oraz czterech zgłoszeń patentowych, był także zaangażowany w realizację kilkunastu projektów badawczych jako kierownik i wykonawca. Do marca 2018 pełnił funkcję adiunkta w Zakładzie Biotechnologii Białka na Uniwersytecie Wrocławskim, będąc jednocześnie współzałożycielem i Dyrektorem ds. Naukowych w Pure Biologics. W marcu 2018 r. zakończył współpracę z Uniwersytetem Wrocławskim, by w pełni zaangażować się w projekty B+R spółki Pure Biologics SA.