Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

Dyrektor Finansowy

 

Dyrektor Finansowy

 

Obowiązki:

 

 • Współtworzenie i wdrażanie strategii zarządzania obszarem finansowo – podatkowym spółki notowanej na GPW oraz wspomaganie procesów decyzyjnych Zarządu
 • Zarządzenie działem finansowym spółki oraz nadzór i współpraca z pozostałymi działami w obszarze finansowo – podatkowym
 • Nadzór i koordynacja procesu raportowania wydatków i rozliczania środków związanych z projektami B+R objętymi datacjami z funduszy publicznych
 • Współpraca z zewnętrznymi podmiotami prowadzącymi księgowość spółki oraz podmiotami związanymi z rynkiem kapitałowym; KDPW, GPW, itd.
 • Przygotowywanie cyklicznych raportów zarządczych oraz analiz finansowych na potrzeby Zarządu, Rady Nadzorczej, Akcjonariuszy
 • Współtworzenie sprawozdań finansowych raportów okresowych i udział w spełnianiu obowiązków informacyjnych spółki publicznej
 • Prezentacja danych i analiz finansowych spółki przed Inwestorami
 • Zarządzanie płynnością finansową oraz analizowanie przepływów pieniężnych; planowanie,opracowanie i nadzór nad realizacją krótko i długoterminowych planów finansowych spółki
 • Tworzenie koncepcji, inicjowanie oraz wdrażanie projektów zwiększających efektywnośćprzychodowo-kosztową spółki
 • Opracowywanie analiz, przygotowywanie modeli biznesowych dotyczących projektów B+R, pozyskiwanie środków na ich realizację oraz ocena ryzyka finansowego
 • Współpraca oraz negocjowanie umów i warunków współpracy z instytucjami zewnętrznymi w zakresie dotyczącym finansów i podatków
 • Nadzór nad terminowością i prawidłowością działania spółki w zakresie obowiązków podatkowych i prawnych
 • Tworzenie i utrzymanie wewnętrznych standardów i procedur zgodnych z wymogami spółki oraz wymaganiami zewnętrznymi w zakresie obowiązków informacyjnych, sprawozdawczości, controllingu, budżetowania, przepływów gotówkowych
 • Zarządzanie ryzykiem finansowym i podatkowym

  Oczekiwania względem kandydatów:

   

 • Doświadczenie w planowaniu finansowym, sprawozdawczości zarządczej i analizie ekonomiczno-finansowej w organizacji o profilu badawczo-rozwojowym
 • Gruntowna wiedza z zakresu nowoczesnych metod zarządzania finansami, rachunkowości finansowej i zarządczej
 • Znajomość zasad zarządzania finansami spółki publicznej i związanymi z tym aspektami informacyjnymi
 • Znajomość i umiejętność interpretacji oraz efektywnego zastosowania przepisów podatkowych i księgowych

Oferujemy:

 

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub kontrakt menadżerski
 • Elastyczne godziny pracy
 • Możliwość stałego rozwoju zawodowego i poszerzania kwalifikacji
 • Możliwość czynnego uczestniczenia w procesie budowania i rozwoju spółki o profilu B+R
 • Opiekę medyczną i dofinansowanie do ubezpieczenia na życie
 • Dofinansowanie do karty Multisport
  Zachęcamy wszystkich zainteresowanych kandydatów do złożenia wniosku przy użyciu FORMULARZA. Proszę przesłać dokumenty w języku polskim lub angielskim (CV i list motywacyjny). Termin składania wniosków upływa 31.05.2019. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.