Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

dr Sabina Tabaczar

Sabina Tabaczar posiada ponad 8-letnie doświadczenie w pracach B&R. W trakcie doktoratu była stypendystką programu „D-RIM” współfinansowanego przez Unię Europejską wspierającego badania o potencjale komercjalizacyjnym i wykonawcą w dwóch projektach finansowanych przez NCN obejmujących badania nad aktywnością biologiczną nowych cząsteczek o potencjale antyoksydacyjnym do stosowania w chemioterapii. Po odbyciu staży naukowych w dwóch zagranicznych jednostkach naukowych (University of Strathclyde oraz Heriot-Watt University), w latach 2014-2017 była kierownikiem grantu badawczego finansowanego z Narodowego Centrum Nauki (612 000 PLN, Mechanizm powstawania i regulacji spoczynkowych tratw lipidowych nr 2014/12/S/NZ1/00604). Sabina jest współautorką 13 prac opublikowanych w dobrych czasopismach naukowych oraz ponad 10 doniesień zjazdowych prezentowanych na międzynarodowych konferencjach. W Pure Biologics Sabina zajmuje się badaniem oddziaływań międzycząsteczkowych z wykorzystaniem SPR, BLI i MST. Prywatnie pasjonatka mindfulness, snowboardu i spontanicznych wypraw w góry.