Analizy MS, ekspresja, produkcja i otrzymywanie białek rekombinowanych
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Białka rekombinowane

Badania kontraktowe prowadzone przez Pure Biologics zawarte są w kompleksowej platformie PureCRO – jest to pakiet usług oferujących szeroko zakrojone i wydajne podejście do produkcji, oczyszczania i dokładnej analizy białek rekombinowanych, w tym cząsteczek aktywnych takich jak przeciwciała lub białka terapeutyczne, jak i antygeny stosowane jako cele molekularne w usługach PureSelect2 i PureApta.

 

Oferowana skala i jakość jest odpowiednia nawet do badań przedklinicznych na zwierzętach.

 

PureCRO obejmuje również usługę generowania cząsteczek aktywnych (potencjalnych leków lub narzędzi diagnostycznych) dzięki wykorzystaniu platform PureSelect2, PureApta, i zwiększeniu ich przepustowości w technologii PureHTS.

 

 

 

PurePerformance – w ramach tej usługi ma miejsce proces produkcji i oczyszczania białek. Spółka dostarcza kompletną usługę wytworzenia białka z danego genu – począwszy od optymalizacji sekwencji i konstrukcji wektorowej, poprzez produkcję biomasy (przy użyciu bakteryjnych, drożdżowych, owadzich lub ssaczych platform ekspresyjnych), aż po dostarczanie czystych produktów białkowych (skala produkcji nawet do wymagań badań przedklinicznych: do 10 g, czystość >98%, stężenie do 10 mg/ml, poziom endotoksyn w dopuszczalnej normie);

 

PureFold – usługa mająca zastosowanie w przypadkach, gdy produkowane białko jest w postaci nierozpuszczalnej jako ciałka inkluzyjne, pozbawione swojej naturalnej struktury i pożądanej aktywności biologicznej. Spółka posiada bogatą wiedzę na temat fałdowania białek i udokumentowane doświadczenie w skutecznym wytwarzaniu białek o natywnej aktywności biologicznej. Dodatkowo Pure Biologics oferuje własną wysokowydajną platformę przesiewową wykorzystującą autorskie rozwiązania do wyboru warunków skutecznego fałdowania białek z ciałek inkluzyjnych w celu uzyskania biologicznie aktywnych makrocząsteczek;

 

PureAnalytics – w ramach tej usługi Spółka oferuje szeroki zakres bioanalitycznych metod charakteryzowania białek, w tym pomiary spektrometrii mas i proteomiczne (MS i MS / MS), analizę agregacji poprzez pomiar dynamicznego rozproszenia światła (DLS). Ponadto, Pure Biologics prowadzi badania strukturalne za pomocą analizy dichroizmu kołowego, sączenia molekularnego (SEC), termodynamicznej oceny stabilności (CD, fluorescencji i kalorymetrii DSC), powierzchniowego rezonansu plazmonowego (SPR) i testu ELISA. Tak szeroki wachlarz technik analitycznych pozwala zaoferować klientom wyspecjalizowane usługi w zakresie badań biochemicznej i biofizycznej charakterystyki białek;

 

PureAssays – w celu zapewnienia wiarygodnej analizy kinetycznej i biofizycznej Spółka oferuje kompleksową usługę opracowywania testów z wykorzystaniem szeregu technik badających oddziaływania białko-białko i białko-ligand (ka, kd, KD, Ki, n, Bmax, dH, dS) z wykorzystaniem takich technik jak plazmonowy rezonans SPR, kalorymetria ITC, spektroskopia UV, pomiar intensywności fluorescencji, pomiar polaryzacji fluorescencji czy immunoprecypitacja