Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

Czerwiec 21, 2019

Senior Protein Specialist

Responisibilities: Conceptual and laboratory work in the area of protein expression, purification, identification, modification and analysis. Execution of assigned tasks and activities with high quality and attention. Acting as a […]

Czytaj więcej...

Czerwiec 21, 2019

Junior Protein Specialist

Responisibilities: conceptual and laboratory work in the area of protein expression, purification, identification, modification and analysis under supervision execution of assigned tasks and activities with high quality and attention acting […]

Czytaj więcej...

Czerwiec 13, 2019

Raport EBI 11/2019 – Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki Pure Biologics Spółka Akcyjna

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 11/2019 Z DNIA 12.06.2019 10:08:14   Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane […]

Czytaj więcej...

Czerwiec 11, 2019

Czerwiec 5, 2019

Początek okresu zamkniętego 15.10.2019

Raport kwartalny za III kwartał 2019 Data publikacji: 14.11.2019

Czytaj więcej...

Czerwiec 5, 2019

Początek okresu zamkniętego 14.07.2019

Raport kwartalny za II kwartał 2019 Data publikacji: 13.08.2019

Czytaj więcej...

Czerwiec 5, 2019

Początek okresu zamkniętego 14.04.2019

Raport kwartalny za I kwartał 2019 Data publikacji: 14.05.2019

Czytaj więcej...

Czerwiec 5, 2019

Początek okresu zamkniętego 18.02.2019

Raport roczny za 2018 Data publikacji: 20.03.2019

Czytaj więcej...

Czerwiec 4, 2019

Raport ESPI 16/2019 – Uzyskanie zgody Komisji Bioetycznej na włączenie kolejnej Jednostki Klinicznej w ramach prowadzonych badań obserwacyjnych z elementami badań diagnostycznych

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 16/2019 Z DNIA 04.06.2019 12:14:49   Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Kancelaria: Publiczna   Treść raportu: Zarząd Pure Biologics S.A. _Emitent, Spółka_ […]

Czytaj więcej...

Maj 31, 2019

Raport ESPI 15/2019 – Pozytywna decyzja NCBR w sprawie dofinansowania na projekt rozwoju wyrobu medycznego

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 15/2019 Z DNIA 31.05.2019 18:28:39   Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Kancelaria: Publiczna   Treść raportu: Zarząd Pure Biologics S.A. _Spółka, […]

Czytaj więcej...

Maj 31, 2019

Raport ESPI 14/2019 – Powiadomienia o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 14/2019 Z DNIA 31.05.2019 10:22:31   Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Kancelaria: Publiczna   […]

Czytaj więcej...

Maj 24, 2019

Raport ESPI 13/2019 – Powołanie Rady Naukowej Pure Biologics

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 13/2019 Z DNIA 24.05.2019 15:31:44   Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Kancelaria: Publiczna   Treść raportu: Zarząd Pure Biologics S.A. _Emitent_ informuje […]

Czytaj więcej...

Maj 23, 2019

Raport ESPI 12/2019- Powiadomienia o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 12/2019 Z DNIA 23.05.2019   Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Kancelaria: Publiczna   Treść […]

Czytaj więcej...

Maj 23, 2019

Raport ESPI 11/2019- Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 11/2019 Z DNIA 22.05.2019   Podstawa prawna: Art. 70 ust. 1 ustawy o ofercie – znaczne pakiety Kancelaria: Publiczna   Treść raportu: Zarząd Pure Biologics S.A. […]

Czytaj więcej...

Maj 20, 2019

Raport EBI 10/2019- Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz rejestracja zamiany statutu Pure Biologics Spółka Akcyjna

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 10/2019 Z DNIA 20.05.2019 15:04:13   Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 pkt. 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu […]

Czytaj więcej...

Maj 7, 2019

Andrzej Trznadel – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Ekspert w dziedzinie transakcji kapitałowych, prawa handlowego, przekształceń przedsiębiorstw, finansów i bankowości oraz zarządzania. Wieloletni menedżer Dolnośląskiego Domu Maklerskiego, zarządzał publicznymi funduszami private equity, prowadził przekształcenia, projekty emisyjne oraz upublicznienia […]

Czytaj więcej...

Kwiecień 24, 2019

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 6/2019 – Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii D

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 6/2019 Z DNIA 24.04.2019 09:37:42     W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu nr 2 z […]

Czytaj więcej...

Kwiecień 24, 2019

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 5/2019 – Dookreślenie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego oraz zmiana statutu – emisja akcji serii D

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 5/2019 Z DNIA 24.04.2019 09:17:21     W nawiązaniu do raportu nr ESPI nr 7/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. oraz raportu EBI nr 3/2019 […]

Czytaj więcej...

Kwiecień 19, 2019

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 9/2019 – Informacja w zakresie emisji akcji serii D

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 9/2019 Z DNIA 19.04.2019 16:29:00   Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Kancelaria: Publiczna     W nawiązaniu do raportu nr 4/2019 […]

Czytaj więcej...

Kwiecień 16, 2019

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 4/2019 – Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 4/2019 Z DNIA 15.04.2019 14:49   Zarząd Pure Biologics Spółka Akcyjna (Emitent) zwołuje na dzień 14 maja 2019 roku na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki tj. […]

Czytaj więcej...

Kwiecień 16, 2019

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 8/2019 – Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 8/2019 Z DNIA 15.04.2019 14:40   Podstawa prawna: Inne uregulowania Kancelaria: Publiczna   Zarząd Pure Biologics Spółka Akcyjna (Emitent) zwołuje na dzień 14 maja 2019 roku […]

Czytaj więcej...

Kwiecień 16, 2019

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 3/2019 – Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego oraz zmiana statutu

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 3/2019 Z DNIA 09.04.2019 15:57   W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 7/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. Zarząd Pure Biologics S.A. (Spółka, Emitent) […]

Czytaj więcej...

Kwiecień 9, 2019

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 7/2019 – : Podjęcie przez Zarząd Pure Biologics S.A uchwały w sprawie podwyższenia kapitału Spółki przez emisję akcji serii D i zmiany statutu Spółki oraz jej akceptacja przez Radę Nadzorczą

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 7/2019 Z DNIA 08.04.2019 21:12   Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Kancelaria: publiczna   W nawiązaniu do raportu nr 4/2019 z […]

Czytaj więcej...

Kwiecień 4, 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PB/MAGBBRIS/O/3/19

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na zakup odczynników laboratoryjnych na potrzeby realizacji projektu w ramach programu EuroNanoMed III W związku z realizacją projektu pt. „Nowe biomateriały magnetyczne dla obrazowania i […]

Czytaj więcej...

Marzec 28, 2019

Pure Biologics rozpoczyna współpracę z Uniwersytetem Edynburskim

Pure Biologics rozpoczyna współpracę z Uniwersytetem Edynburskim. Partnerstwo ma na celu prowadzenie wspólnego programu doktoranckiego w obszarze badań immunologicznych, mogących mieć zastosowanie w terapii nowotworu przełyku. Celem programu jest rozwój […]

Czytaj więcej...

1 2 3 4