Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

Styczeń 18, 2019

PR & SOCIAL MEDIA SPECIALIST

ref.no. 2019/01PRSMS   Job description: Interdisciplinary position combining elements of social media management, graphics, webpage management, as well as PR activities, in order to maintain a coherent company’s image.     […]

Czytaj więcej...

Styczeń 18, 2019

Pure Biologics chce komercjalizować projekty już w fazie przedklinicznej

Pure Biologics ocenia, że ma szanse komercjalizować swoje projekty już w fazie przedklinicznej,  gdyż na rynku nie brakuje wielomilionowych transakcji dokonywanych na tym etapie projektu, poinformował ISBnews współzałożyciel, główny akcjonariusz […]

Czytaj więcej...

Styczeń 16, 2019

Styczeń 11, 2019

Karolina Miernik

Karolina Miernik jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.  Posiada wieloletnie doświadczenie w koordynacji, realizacji i rozliczaniu programów dotacyjnych. Pracując jako  specjalista ds. funduszy sprawowała kontrolę finansową oraz administracyjno-formalną realizowanych w […]

Czytaj więcej...

Grudzień 21, 2018

Grudzień 21, 2018

Raport bieżący EBI nr 2/2018 – stosowanie zasad ładu korporacyjnego

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 2/2018 Z DNIA 21.12.2018 16:22   Informacja na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego   Zarząd Pure Biologics S.A. (Spółka, Emitent) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu […]

Czytaj więcej...

Grudzień 16, 2018

Debiut Pure Biologics S.A. na rynku NewConnect

11 grudnia 2018 spółka Pure Biologics S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect. Poniżej przegląd doniesień prasowych: Pure Biologics podeprze się giełdą, Puls Biznesu 9.12.2018 Kurs akcji Pure Biologics wzrósł w debiucie […]

Czytaj więcej...

Grudzień 16, 2018

Przemysław Jurek

Przemysław Jurek dołączył do Pure Biologics w roku 2014 i od tego czasu pełni w spółce rolę wiodącego naukowca oraz menadżera projektów. Jest autorem kilku publikacji naukowych, dwóch zgłoszeń patentowych, […]

Czytaj więcej...

Grudzień 16, 2018

Marta Matusiewicz

Marta Matusiewicz jest absolwentką wydziału Biotechnologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Ze spółką związana od 2013 roku. W Pure Biologics realizowała projekty B+R z obszaru selekcji in vitro z bibliotek fagowych, produkcji i […]

Czytaj więcej...

Grudzień 16, 2018

dr Kinga Świtała-Jeleń, MBA

Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów badawczych, przede wszystkim z zakresu biologii, genetyki i badań przeciwnowotworowych w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, oraz IMM, USA. Kwalifikacje menedżerskie: polsko-amerykańskie […]

Czytaj więcej...

Grudzień 16, 2018

Maciej Mazurek, MBA

Posiada 13-letnie doświadczenie w realizacji projektów badawczych i badawczo-rozwojowych w Center for Biotechnology and Genomic Medicine, Medical College of Georgia, USA, następnie w Departamencie Komórki i Biologii Molekularnej w Imperial […]

Czytaj więcej...

Grudzień 16, 2018

Grudzień 16, 2018

dr Piotr Jakimowicz

Posiada niemal 20 letnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych. W latach 2001-2005 odbył staż podoktorski w Molecular Microbiology Department w John Innes Centre, Norwich w Anglii, pracował także w latach […]

Czytaj więcej...

Grudzień 16, 2018

Grudzień 16, 2018

dr Sabina Tabaczar

Sabina Tabaczar posiada ponad 8-letnie doświadczenie w pracach B&R. W trakcie doktoratu była stypendystką programu „D-RIM” współfinansowanego przez Unię Europejską wspierającego badania o potencjale komercjalizacyjnym i wykonawcą w dwóch projektach […]

Czytaj więcej...

Grudzień 16, 2018

Ewa Margas

Ewa Margas jest absolwentką Wydziału Biotechnologii na Politechnice Wrocławskiej, a obecnie słuchaczką kierunku „Zarządzanie projektami” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W toku rozwoju zawodowego zdobyła też obszerną wiedzę z zakresu […]

Czytaj więcej...

Grudzień 16, 2018

Grudzień 16, 2018

dr Robert Kołodziejczyk

Z wykształcenia biochemik, z zamiłowania biolog strukturalny, z zawodu biotechnolog. Stopień doktorski uzyskany w 2005 na Politechnice Wrocławskiej z tematyki dot. badań z wykorzystaniem technik biochemicznych, biofizycznych i analizy termodynamicznej […]

Czytaj więcej...

Grudzień 16, 2018

Tomasz Klaus

Do zespołu Pure Biologics dołączył w kwietniu 2018. Zaangażowany w projekty, których celem jest uzyskiwanie innowacyjnych bioterapeutyków oraz w projekt rozwoju platformy PureSelect służącej do otrzymywania nowych kandydatów na leki. […]

Czytaj więcej...

Grudzień 16, 2018

Grudzień 16, 2018

Urszula Kędzierska

Biolog Molekularny, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, entuzjastka nowych technologii. Jako studentka, a następnie wykonawca, uczestniczyła w projektach naukowych realizowanych w Zakładzie Fizjologii Zwierząt UW, opisujących mechanizmy reakcji zapalnej, . Dzięki temu doświadczeniu, […]

Czytaj więcej...

Grudzień 16, 2018

dr Jakub Kołodziejski

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie zdobył tytuł magistra biotechnologii oraz Uniwersytetu Montpellier we Francji, gdzie obronił tytuł doktora w dziedzinie biologii komórkowej i molekularnej. Następnie, zrealizował staż podoktorski na Uniwersytecie w […]

Czytaj więcej...

Grudzień 16, 2018

Daria Mateja

Absolwentka Brytyjskich Uczelni w Aberystwyth oraz Leicester na kierunkach Genetyka i Genetyka Molekularna. W swojej pracy magisterskiej badała charakter delecji genów kodujących glikoforyny będące receptorami dla zarodźca sierpowego malarii. Po […]

Czytaj więcej...

Grudzień 13, 2018

Grudzień 12, 2018

1 2